Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [18 / 26] >

Podatki

Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych – koniec wątpliwości

Od czasu wejścia w życie w lipcu 2016 r. przepisów ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: ustawa o elektrowniach), nie ustawały wątpliwości co do tego, jak na ich gruncie należy naliczać podatek od nieruchomości od tego rodzaju budowli. Choć, jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, celem ustawodawcy nie było wprowadzenie zmian w sposobie opodatkowania elektrowni wiatrowych, to jednak organy podatkowe zaczęły dokonywać profiskalnej interpretacji przepisów, co znacząco zwiększyło obciążenie podatkowe ich właścicieli.