Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Rachunkowość w oświacie

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach nieferyjnych

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach, w których organizacji nie są przewidziane ferie (tzw. placówki nieferyjne), również podlegają przepisom Karty Nauczyciela. Jednak specyfika organizacji pracy tych placówek skutkuje pewnymi odrębnościami w zakresie stosunku pracy nauczycieli. Artykuł zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień w tym zakresie.