Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [18 / 22] >

Zamówienia publiczne

Wadliwe zawarcie umowy rachunków bankowych na czas nieokreślony

Gmina zawarła umowy na prowadzenie rachunków bankowych (na czas nieokreślony). Postąpiono podobnie jak w przypadku umów na licencję na oprogramowanie komputerowe czy ciepło z sieci ciepłowniczej. Ponadto umowy na czas nieokreślony były korzystne ekonomiczne dla budżetu. Czy w kontekście swobody zawierania umów uregulowanej przez Kodeks cywilny można mówić o naruszeniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?