Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [10 / 22] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.