Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [9 / 22] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Przeznaczenie środków publicznych na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej w ramach przepisów bhp

Państwowa jednostka budżetowa realizująca zadania inspekcyjne w terenie corocznie wypłaca wszystkim swoim pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy własnej odzieży. Przyznane środki finansowe od dysponenta wyższego stopnia na wykonywanie zadań statutowych nie uległy w bieżącym roku zwiększeniu, a wydatki jednostki są coraz wyższe. W związku z tym jednostka, szukając oszczędności, zastanawia się, czy nie ograniczyć wypłaty tego ekwiwalentu tylko do inspektorów pracujących w terenie, pomijając pracowników biurowych. Czy zamysł jednostki jest prawidłowy i zgodny z przepisami z zakresu bhp? Dotychczas jednostka wydatki z tytułu wypłaconego ekwiwalentu klasyfikowała w § 302. W zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może wydatkować