Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 22] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Opłata stała za usługi wodne – klasyfikacja budżetowa

Jak zaksięgować opłatę stałą za pobór wód podziemnych wpłaconą w 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?