Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [3 / 22] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Niewłaściwy tryb dotowania sportu w gminie

Uchwała rady gminy z 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy podjęta została na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z 23 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp).