Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [1 / 3] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

RODO w jednostkach pomocy społecznej

Od maja 2018 r. podmioty przetwarzające dane osobowe muszą dostosować się do nowych wymogów, jakie nakłada na nie RODO. W artykule zostały omówione zadania administratorów danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej w tym zakresie, z jednoczesnym wskazaniem, z jakich obowiązków zawartych w RODO będą oni zwolnieni, zgodnie z projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 r. przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.