Rachunkowość Budżetowa nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [2 / 22] >

Temat numeru

Rozliczanie dotacji na gruncie VAT

Do podstawy opodatkowania VAT należy doliczyć dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług. Dotacje wpływające na cenę to te, które w sposób zindywidualizowany i policzalny są z nią związane. Jednak jak prawidłowo ocenić istnienie tego wpływu, jeśli konsekwencji w tym zakresie nie wykazują ani organy skarbowe, ani sądy administracyjne?