Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową a sprawozdanie finansowe

Jesteśmy jednostką, która 1 września 2017 r. została przekształcona z gimnazjum w szkołę podstawową. Na dzień 1 września 2017 r. wprowadzono w szkole podstawowej bilans otwarcia, który był bilansem zamknięcia w gimnazjum na 31 sierpnia 2017 r. Na koniec roku sporządzono bilans dla gimnazjum za 8 miesięcy oraz zestawienie zmian funduszu jednostki oraz rachunek zysków i strat. Przeksięgowano wynik finansowy z przekształconego gimnazjum i sporządzono bilans dla szkoły podstawowej za 4 miesiące oraz zestawienie zmian funduszu i rachunek zysków i strat. Czy prawidłowo został sporządzony bilans i sprawozdania? Czy ogólne sprawozdania skonsolidowane w gminie wyjdą dobrze?