Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [1 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Opłaty za korzystanie z przedszkola

Korzystanie z wychowania przedszkolnego może być odpłatne. Zasady tej odpłatności uwarunkowane są przepisami prawa, które określają podmiot właściwy do określenia wysokości opłat, jak również reguły i wskazówki, które muszą zostać uwzględnione przy ich ustalaniu. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które doprecyzowały również charakter opłat. Wskazanie ustawowe odbiega od dotychczasowych zasad ustalonych w tym zakresie. Zamysł, jaki przyświecał ustawodawcy, stał się jednak w praktyce źródłem wątpliwości, które przedstawia poniższe opracowanie.