Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [15 / 18] >

Zamówienia publiczne

Przegląd orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych

Uzupełnienie JEDZ Wyrok KIO z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 888/17 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), jak zostało to już wcześniej wskazane, zawiera oświadczenie własne wykonawcy, a w zasadzie wiele oświadczeń, które stanowią odpowiedź na ukształtowane przez Zamawiającego wymagania. Ta wielość