Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [9 / 18] >

RIO wyjaśnia

Ewidencja księgowa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez starostwo powiatowe

Starostwo powiatowe realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i przyjmuje dochody Skarbu Państwa, z czego tylko część stanowi dochód powiatu (np. 25% lub 5%). Ewidencja tych dochodów w jednostce wygląda następująco: 220/720 - przypis należności (220 wydzielone w planie kont - konto dotyczące tylko należności Skarbu Państwa, 130/220 - wpływ dochodów Skarbu Państwa, 222/130 - przekazanie dochodów Skarbu Państwa w 100% na rzecz organu, 800/222 - sprawozdanie Rb-27ZZ, 720/860 - przeksięgowanie dochodów na wynik.