Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [7 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Należność orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu w sprawozdaniu Rb-N

Należność została orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu. Jednocześnie wszczęto egzekucję komorniczą, która okazała się bezskuteczna i stosownie do tego zostało wydane postanowienie o bezskuteczności egzekucji. Stosownie do wydanego postanowienia utworzyliśmy 100-proc. odpis aktualizujący na należność główną i odsetki. Opinia naszego prawnika wskazuje, że do czasu przedawnienia należności pozostało: 3 lata - odsetki, i 10 lat - należność główna. Ponadto wskazał, że w przyszłości można wystąpić z powództwem cywilnym. Jak podejść w przypadku tej należności (stopień realności ściągnięcia) - czy potraktować tą należność jako wątpliwą i nie wykazywać jej w sprawozdaniu Rb-N? W księgach rachunkowych należność pozostaje do czasu przedawnienia. Należność ta jest