Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [5 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Dochody z opłat za wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

Na rachunek bankowy starostwa powiatowego wpływają dochody, które dotyczą opłat za wydanie osobom niepełnosprawnym kart parkingowych. Dotychczas wpływy te zaliczane były na dochody własne powiatu. Na ostatnim szkoleniu dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazano informację pracownikowi starostwa, że opłaty te nie stanowią opłat lokalnych, tylko dochody budżetu państwa. Czy informacja podana przez szkolącego jest prawdziwa?