Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [3 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Obowiązki skarbnika miasta w zakresie kontroli wstępnej dowodów księgowych

Kontrola w urzędzie miejskim wykazała, że dowody księgowe, będące podstawą dokonywania wypłat z rachunku bankowego urzędu, nie były sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym lub były poddawane nierzetelnej kontroli - a mimo to były zatwierdzane przez skarbnika miasta jak prawidłowe. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły praktycznie wszystkich dowodów księgowych wytypowanych do kontroli i polegały m.in. na: