Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [2 / 18] >

Temat numeru

Nowe obowiązki sprawozdawcze w podatkach lokalnych – część B sprawozdania

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, sporządzają co roku sprawozdanie podatkowe w zakresie tych podatków. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, sporządza się je począwszy od 2018 r., w którym to część A sprawozdania należało przekazać do 28 lutego 2018 r., a do 20 lipca 2018 r. należy złożyć część B, według stanu na 30 czerwca 2018 r. Część ta dotyczy podstawy opodatkowania podatkami lokalnymi oraz rozmiarów stosowanych zwolnień przedmiotowych.