Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Sprzedaż produktów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej a VAT

Po dokonaniu centralizacji gminy i powiaty mają problem z rozliczaniem faktur VAT związanych z warsztatami terapii zajęciowej organizowanej przez ośrodki pomocy społecznej oraz domy pomocy społecznej. Sprzedaż produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii, o znikomej wartości ekonomicznej, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe, wyjaśniając wątpliwości samorządów.