Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [13 / 18] >

Podatki

Pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa – problemy praktyczne

Opłata miejscowa jest jedną z opłat lokalnych, w przypadku której gminy chętnie korzystają z możliwości zarządzenia jej poboru. Wpływy z niej często stanowią znaczącą pozycję w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Jednak aby tak było, nie wystarczy wprowadzenie opłaty w drodze uchwały. Konieczne jest przeprowadzenie jej skutecznego poboru w drodze inkasa, co w praktyce sprawia problemy.