Rachunkowość Budżetowa nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [11 / 18] >

Podatki

Remont i wyposażenie przez powiat pomieszczeń powiatowej komendy Policji a VAT

PROBLEM: Powiat w ramach darowizny przeprowadził remont dwóch pomieszczeń powiatowej komendy Policji i wyposażył je w niezbędne meble biurowe. Jakie konsekwencje wywoła taka darowizna na gruncie VAT? ODPOWIEDŹ: Wskazane czynności nie wywołały żadnych skutków na gruncie VAT. UZASADNIENIE: Na podstawie art. 15 ust.