Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [5 / 6] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Dochód z tytułu świadczeń alimentacyjnych w sprawozdaniu Rb-27S

Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) otrzymuje zwroty od komornika z tytułu świadczeń alimentacyjnych, które oddaje do urzędu gminy (w proporcji: 60% budżet państwa, 40% budżet gminy). Wskazane 40% dochodu gminy wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S w § 236 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy jako samorządowa jednostka budżetowa GOPS powinien używać § 236?