Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [4 / 6] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Klasyfikacja budżetowa zasiłku celowego wypłaconego mieszkańcowi gminy

Ośrodek pomocy społecznej dokonuje zwrotu wypłaconego zasiłku celowego, na podstawie noty księgowej, mieszkańcowi naszej gminy, który przebywa na terenie innej gminy, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez gminę wypłacającą świadczenie. Jak należy sklasyfikować wydatek - czy właściwy będzie rozdział 85214 § 311, czy może § 430?