Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [3 / 6] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-ST sporządzanym przez DPS

Dom pomocy społecznej przekazuje sprawozdanie Rb-ST do powiatu. Czy w sprawozdaniu Rb-ST stan środków na rachunku budżetu JST powinien być zgodny z wykazanym w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności w wierszu N3.2. "depozyty na żądanie” w kolumnie 10. „banki”, gdzie ujęto kwoty odsetek naliczonych przez bank na koniec roku (zgromadzonych środków na rachunkach nie było) oraz nieprzekazanych do jednostki nadrzędnej naliczonych na odrębnych kontach bankowych: na rachunku podstawowym z przeznaczeniem na wydatki oraz na wydzielonym rachunku dochodów jednostki?