Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [2 / 6] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

W jakim rozdziale ująć wypłatę z tytułu kosztów zatrudnienia opiekunki w OPS

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, m.in. usługi opiekuńcze jako zadanie własne. W celu realizacji zadania zatrudnia opiekunki na umowę o pracę i ponosi z tego tytułu koszty w zakresie § 401, 404, 411, 412, 421, 444 itp. W jakim rozdziale należy sklasyfikować wydatki: 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” czy 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”?