Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [1 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

PROBLEM: Szkoła jako jednostka budżetowa prowadzi stołówkę szkolną. Płatności za obiady są dokonywane przez dzieci (rodziców) i z dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS). Dotychczas kwoty, które przekazywało OPS, nie były wykazywane w rejestrach VAT jako sprzedaż (rozliczenia wewnętrzne między