Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [13 / 18] >

Zamówienia publiczne

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przy zamówieniu na roboty budowlane

W czasie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych. W uzasadnienie podano, że nie określiliśmy w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymogu dla wykonawcy - zatrudnienia pracowników na umowach o pracę. Chodziło o pracowników fizycznych przy remoncie drogi gminnej. Czy zarzut jest słuszny, jeżeli to zamawiający sam ustala warunki zamówienia?