Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [5 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Ujęcie kotła CO jako odrębnego środka trwałego

Jednostka budżetowa w latach 2017-2018 realizuje zadanie inwestycyjne. Prace budowlane zostały zakończone w 2017 r. Ponadto jednostka dokonała finansowego rozliczenia z wykonawcą w grudniu 2017 r. Kocioł został zamontowany i uruchomiony, obecnie pracuje w oparciu o dostarczany gaz - koszt ponosi inwestor (jednostka budżetowa). Budynek, który ogrzewa przedmiotowy kocioł, jest aktualnie wyposażany i nie został oddany do użytkowania (przewidywany termin oddania do użytkowania całego obiektu - połowa roku 2018). Kiedy należy przyjąć do ewidencji środków trwałych ten kocioł? Który moment, zdarzenie gospodarcze jest (w opisywanym przypadku) decydujący o przyjęciu do ewidencji środków trwałych?