Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [2 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowe sporządzanie dowodów i dokonywanie zapisów w kwotach zbiorczych

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI : W księgach rachunkowych urzędu miejskiego stosowano w ewidencji syntetycznej na kontach aktywów Zespołu 1 „Aktywa trwałe” i aktywno-pasywnych kontach rozrachunkowych należących do Zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” tzw. zapisy czyszczące persaldem. W przypadku środków trwałych polegało to na