Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [1 / 18] >

Temat numeru

Rozliczenie zaliczki w zagranicznej podróży służbowej

W dniu 11 stycznia 2018 r. pracownikowi została wypłacona zaliczka w złotych na zakup biletów lotniczych, w związku z planowaną w lutym 2018 r. podróżą służbową zagraniczną. Zaliczka została wypłacona w wysokości 3000 zł, na wniosek pracownika (przy wypłacie zaliczki nie dokonywano kalkulacji kosztów zakupu biletów i ich przeliczenia na złotówki, bo nie znano ich ceny w euro). W dniu 18 stycznia 2018 r. pracownik przedłożył rozliczenie zaliczki, dołączając fakturę za zakupione bilety na kwotę 882,90 euro oraz dodatkowo wyciąg ze swojego rachunku bankowego potwierdzający dokonanie zapłaty w kwocie 4020,37 zł (jest to kwota za transakcję zakupu biletów, którą został obciążony rachunek bankowy pracownika). Do rozliczenia zaliczki przyjęto kurs średni NBP z