Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [15 / 18] >

Prawo pracy

Kiedy pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania za wyrządzoną szkodę

Problem: Pracownik jednostki na skutek nienależytego wykonania swoich obowiązków uszkodził sprzęt medyczny, koszt jego naprawy wyniósł 1150 zł. Pracodawca ukarał pracownika naganą oraz zażądał dodatkowo rekompensaty wyrządzonej mu szkody. Pracownik jednak odmawia zapłaty odszkodowania, gdyż nie ma zawartej z pracodawcą umowy o odpowiedzialności majątkowej za mienie znajdujące się w placówce. Czy w tej sytuacji pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania?