Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [10 / 18] >

Podatki

Osoba przebywająca w szpitalu uzdrowiskowym nie płaci opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa jest jedną z opłat uregulowanych przepisami ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol). Może ona zostać wprowadzona przez radę gminy w drodze uchwały. Pobiera się ją od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (dalej: ulu) – za każdą rozpoczętą dobę pobytu. O wysokości opłaty uzdrowiskowej decyduje rada gminy, ale nie może ona przekroczyć kwoty maksymalnej określonej przez Ministra Finansów – w 2018 r. wynosi ona