Rachunkowość Budżetowa nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [9 / 18] >

Podatki

Wniesione aportem byłego SP ZOZ do spółki nie podlega opodatkowaniu VAT

PROBLEM: Miasto jest zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Do jego zadań własnych należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Miasto było organem tworzącym dla samodzianego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej SP ZOZ). Zakład ten funkcjonował jako wyodrębniona w