Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [5 / 12] >

RIO wyjaśnia

RIO wyjaśnia

Czy termin wykorzystania dotacji udzielonej przez gminę dla innej jednostki może być dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego   Czy gmina może udzielić pomocy finansowej innej jednostce sektora finansów publicznych (gmina, powiat), zawierając w umowie o pomocy finansowej zapis, że przedmiotowa dotacja będzie wykorzystana