Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [3 / 12] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

W jakiej formie wprowadzić w jednostce nową klasyfikację środków trwałych

Czy do wprowadzenia nowej klasyfikacji środków trwałych wystarczy zarządzenie wójta o jej wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2018 r., czy też w związku ze zmianą granicy wartości środków majątkowych na 10 000 zł można wprowadzić procedurę gospodarowania majątkiem trwałym w formie załącznika do zarządzenia Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”? Czy w kontroli zarządczej Komunikat KSR nr 11 „Środki trwałe” powinien być ujęty jako „nasze procedury”?