Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [2 / 12] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Ustalenie podatnika w podatku od nieruchomości – konsekwencje finansowe i księgowe dla budżetu gminy

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Prezydent miasta decyzją z 26 sierpnia 2015 r. wymierzył spółce cywilnej podatek od nieruchomości za rok 2014 w kwocie 2048 zł od lokalu użytkowego najmowanego przez jej wspólników od gminy miejskiej. Umowa nie stanowiła o obowiązku uiszczania na rzecz gminy podatku od wynajmowanej nieruchomości. Po