Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 12] >

Temat numeru

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Miejsce sprawozdawczości finansowej w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych znajduje się w obszarze, w którym dochodzi do prezentacji danych księgowych jednostki, w celu przedstawienia w sposób uporządkowany sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki. Opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na specyficzne rodzaje operacji gospodarczych wpływających na jakość tych sprawozdań.