Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Zmiany w Karcie Nauczyciela obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła liczne zmiany w Karcie Nauczyciela. Nowelizacją zostały objęte przepisy dotyczące m.in. przenoszenia nauczyciela do innej szkoły, zasad zwalniania nauczycieli w razie czasowej niezdolności do pracy, urlopu wypoczynkowego i uzupełniającego, uprawnień związanych z rodzicielstwem.