Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [3 / 4] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Nowelizacja przepisów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Artykuł zawiera tabelaryczne zestawienie zmian w ustawie o pomocy społecznej, które weszły w życie w pierwszym kwartale 2018 r., odnoszących się m.in. do prawa dostępu do informacji o danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, przyjęcia osoby do DPS czy warunków korzystania z mieszkań chronionych.