Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [12 / 12] >

Prawo pracy

Dokumentowanie okresów uwzględnianych przy ustalaniu stażu emerytalnego

Większość okresów składkowych, a także okresy nieskładkowe, może być uwzględniona, jeżeli zostały one udowodnione dokumentami (zaświadczeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej, bądź uznane orzeczeniem sądu. W wąskim zakresie ustawodawca dopuścił dowód z zeznań świadków.