Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [8 / 12] >

Podatki

Gmina i spółka komunalna jako podmioty powiązane nie mają obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

W określonych sytuacjach podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek sporządzania tzw. dokumentacji podatkowej. Dotyczy ona transakcji między podmiotami powiązanymi, którymi są także spółki komunalne i gminy będące ich udziałowcami. Choć wydaje się, że przepisy w obecnie obowiązującym brzmieniu nie powinny pozostawiać wątpliwości co do tego, jak powinny one rozliczać tego rodzaju transakcje, wciąż wydawane są kolejne interpretacje indywidualne dotyczące tej tematyki, co świadczy o tym, że warto ją usystematyzować.