Rachunkowość Budżetowa nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [9 / 12] >

Zamówienia publiczne

Błędy w działaniu komisji przetargowej

W trakcie kontroli w gminie wyszły na jaw nieprawidłowości związane z działaniem komisji przetargowej. W zakończonym postępowaniu – wójt (kierownik zamawiającego) nie określił zakresu obowiązków wszystkich członków komisji. W innym, które jest w toku – odrzucono ofertę wykonawcy. Zrobiono tak m.in. dlatego, że pisma związane z ofertami, w tym modyfikacje SIWZ, które podpisał przewodniczący komisji, uznano za niebyłe. W ocenie gminy była to osoba nieuprawniona, ponieważ mógł to zrobić tylko kierownik zamawiającego. W związku z tym wiążący jest tylko pierwotny SIWZ. Czy w tym drugim przypadku istnieje ryzyko, że wykonawca podważy odrzucenie?