Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [14 / 19] >

Zamówienia publiczne

Ustalenie wysokości wadium powyżej dopuszczalnej granicy

Gmina omyłkowo ustaliła wadium o 0,5% wyższe, niż wynikało z obliczeń. W momencie zatrzymania wadium oferentowi (z powodu niepodpisania umowy) kwota była już prawidłowa. Pomimo to oferent, którego wadium zostało zatrzymane, złożył skargę na gminę do regionalnej izby obrachunkowej. W skardze wskazał też, że gmina nie poniosła żadnej straty – a powinna wykazać możliwość zatrzymania wadium. Czy regionalna izba obrachunkowa może to zakwestionować?