Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [6 / 19] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

W jakim paragrafie dochodów ująć wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Czy opłatę za duplikat Karty Dużej Rodziny należy zaklasyfikować w paragrafie 061 czy 069?