Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [5 / 19] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Czy istnieje obowiązek naliczenia odsetek od kar nakładanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Do kar pieniężnych nakładanych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie art. 52a ust. 4 tej ustawy, stosujemy przepisy działu III – Zobowiązania podatkowe, ustawy – Ordynacja podatkowa. W związku z tym od kar pieniężnych niezapłaconych lub zapłaconych z opóźnieniem naliczaliśmy odsetki za zwłokę. Wymieniony art. 52a ust. 4 został uchylony. Czy w związku z tym od nałożonych kar pieniężnych w dalszym ciągu należy naliczać odsetki?