Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [18 / 19] >

Prawo pracy

Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma prawo do refundacji kosztów zakupu okularów

Problem: Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy terminowej – od 1 sierpnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., jednak z końcem lutego 2018 r. chcemy rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Pracownik 1 lutego 2018 r. złożył rachunek dotyczący poniesionych kosztów na okulary korygujące, potrzebne do pracy. Czy w tej sytuacji należy pracownikowi wypłacić zwrot poniesionych wydatków na ten cel?