Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [16 / 19] >

Prawo pracy

Korzystanie z urlopu macierzyńskiego a prawo do trzynastki

Problem: Pracownica naszej jednostki budżetowej, zatrudniona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą od 3 listopada 2016 r. do 4 lipca 2017 r. W okresie tym wypłacaliśmy pracownicy co miesiąc dodatek stażowy w pełnej wysokości oraz jednorazowo wyrównanie wynagrodzenia (podwyżka) za styczeń i luty 2017 r., natomiast zasiłek chorobowy otrzymywała z ZUS. Od 5 lipca 2017 r. rozpoczęła urlop macierzyński, po czym od 21 listopada 2017 r. nabyła prawo do urlopu rodzicielskiego. Kiedy pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim,