Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [5 / 5] >

Rachunkowość w oświacie

Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. przepisy przewidują – dla dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole feryjnej, a także nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w takiej placówce – prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.