Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [4 / 5] >

Rachunkowość w oświacie

Utrata uprawnień nauczycieli do dodatków socjalnych

Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciele zostali pozbawieni części uprawnień socjalnych, które gwarantowała im Karta Nauczyciela. Prawo do kolejnego zostanie uchylone od 1 września 2018 r. Wyjątek stanowi dodatek wiejski, który przysługuje nadal i przyznawany jest nauczycielom na dotychczasowych zasadach.