Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [11 / 19] >

Podatki

Nowe obowiązki sprawozdawcze w podatkach lokalnych – część A sprawozdania

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, sporządzają co roku sprawozdanie podatkowe w zakresie tych podatków. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, sporządza się je począwszy od 2018 r., w którym to część A sprawozdania trzeba przekazać do 28 lutego 2018 r.