Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Procedury

Procedury podatkowe na przestrzeni roku podatkowego, uchwalenie stawek, zwolnień, ulg na nowy rok podatkowy – część II

Dochody podatkowe są jednym z podstawowych elementów budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady podejmowania uchwał w podatkach lokalnych uregulowane są przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W dodatku ”Procedury” do RB 23/2017 omówiliśmy zasady obowiązujące przy podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości. W części II autor wyjaśnia problematykę podatku rolnego i leśnego.